د پښتون ټایمز په ژوندۍ بڼه اونیزه مشاعره کې راسره نجیب زیری، ډیوه نیازۍ، انور لمر او سیما نګهت کاکاخیل برخه لري

د پښتون ټایمز په اونیزه مشاعره کې راسره نجیب زیری، ډیوه نیازۍ، انور لمر او سیما نګهت کاکاخیل برخه لري

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: