دھولے شاه او پښتانه

15870865_1201474479929846_303002623_nویل کیږي چي ده پنجاب ده ګوجرانواله او نورو سیمو کې بازي خلق ده یو مزار سره ده مذهبي عقیدت یا دا مزهبي پیرا یتیمنان ماشومانو سره یا ده خپل شخصي فائدي ده پاره پلاران خپل ماشومانو ته په وړوکوالي کی په سر ده اوسپنې ټوپۍ په سر کړي چي دې سره ھغه ماشوم تر عمره اعصابي ناروغه وي.

ده ماشوم چي لوی شي بدن يی غټ وي خو سر يي وړوکۍ وي معذوبه وي په سه نه پوھیږي ،ده پلاران یی بیا ښارونو ته بوځي او ھلته پرې بیا خیر خیرات غواري او د معاش زريعه ترې جوړوي.

که تاسو وګورئ نو په یوه شپه کې جوړ شوي او ده نفرت په بنیاد ايخودل شوي “پاکستان” په خپل وګړو سره په عمومي او ده پښتنو سره په خصوصي توګه ده ” دھولے شاه ” په شان سلوک کوي . پاکستان ده اولني ورځې نه پښتنو ماشومانو ته خپل زھريله پراپیګنډه ده سکول په تلعمي نصاب په یا ده مدرسو ده بنیاد پرست درس په شکل کې ښایي” ځمونګ ده اول کلاس نه ماشوم ته پاکستان نصاب وايي چي قايداعظم ده پیغمبر نه بعد خه انسان وو او ده ھغه په شخصیت لکه ده پیغمبرانو ګوته نه شي اوچته ولی او وايي چي علام اقبال ده پاکستان قومي شاعر دي! عجیبه ده چې علامه اقبال چیرته نه پاکستان په سترګو لیدلی نه په پاکستان په جوړیدو کی يې ھیس کردار کړی پنجاب خلق يي په زوره خپل اتر کوي و او مړ شوي ھم په متحده ھندوستان کي وه او قومي شاعر ده پاکستان شو ؟ دويم ورته ده وايي چي ده “نظریه پاکستان ” نه به اخواه فکر نه کوئ .او پاکستان ده خدايی په رضا جوړ شوی وه ! دریم ورته دا وايي چې په پاکستان کې يواځې “پرفیکټ اداره ” پاکستاني پوځ دی او ده پاکستان سالمیت ده پاکستان پوځ سره تړلي شوی دی.

نن سبا به زیاتره پښتون به ډاکټر به وي ،انجینیر به وي ،پي ایچ ډي به وي یا به شپارلسم پاس خو سوچ به يې لکه ده دولے شاه وي پښتو به نه شي لوستلی نه شي لیکلی ، دا توري کرښي نه اخوه خپل په غم شریک رور ته به “مھاجر” وايي، ده پنجاب ټول خلک ده ھند سره ښه اړيکې لري خوده بدبخت به په خپل یو کلتور ،یو ژبی افغان رور ته دوشمن وايي.

ده خپل نیکه باچا خان او صمد خان ته به غدار وايي ده ازادي په جدوجھد کی شهید شوي خلقو تاھم غدار او ده ھند خلقو نه ورتۀ ده بړتش انډیا انګریزان ښه ښکاري،

ده تیر ۴۰ کالو نه يی چي کوم خلک وژني هغوي ته زنده باد وايي

خپل پښون کلتور به ورته سپک ښکاري په اټن به شرمیږي او ده پنجاب شاډوله باندې به وياړ کوي.ده محمد بن قاسم او بنو امیه ټول فرضي تاریخ به ورته حفظ وي خو فقیر ایپي ، پیرروښان،خوشحال خان خټک به نه پیژني ده ۱۵ جون ۲۰۱۴ نه پيل شوې اپریشن ضرب عذاب ډرامه ھم وګوري پاکستان ده ۲ ملین کډوال عکسونه لکه ده دھولے شاه خیر ورکونکو ملکونو ته وښودل اوپه بدله کي کروړنو ډالرده امداد په نوم واخیستل او پښتانه ترې خبر نه شول چي امداد چیري لارو ؟

ليک: نيازبين ملنګ

دی پشتون ټايمز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: